Retour & Klachten

Retour:
U heeft altijd het recht om uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst, zonder reden, te annuleren en uw bestelling aan ons terug te sturen. Maakt u bij voorkeur gebruik  van het *retourformulier? De verzendkosten zijn dan voor uw  rekening, ook wanneer u de bestelling  niet wilt houden. Wanneer wij een fout hebben gemaakt, dragen wij uiteraard de verzendkosten . Stuur het product , indien mogelijk, in de originele verpakking terug. Kan dat niet, dan rekenen wij u hiervoor een schadevergoeding aan.

*Retourformulier_be.

Stuur de producten binnen 14 dagen terug. Wanneer wij de producten ontvangen hebben, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging per mail . We storten  u het geldbedrag inclusief verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen terug op  uw  bankrekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Klachten:
Wij doen uiteraard ons uiterste best om uw bestelling op tijd, juist en compleet te versturen. Is uw bestelling niet compleet, werd het verkeerde product  geleverd of is het product beschadigd , dan vragen wij u om binnen 14 dagen contact met ons op te nemen. Wij overleggen dan zo snel mogelijk met u om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor beide partijen. 
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening. Gelieve uw klacht aan de afdeling Klantenservice door te geven. Dit kan per e-mail, per post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling Klantenservice bekijken de klacht  en proberen die naar ieders tevredenheid te behandelen.

Onze gegevens:
Broeders Gezondheidswinkel
Keiweg 7
4901 JD Oosterhout
Nederland

Telefoon: 0162-453223
E-mail: klantenservice@broedersgezondheidswinkel.be

Na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een bevestiging. Wij beantwoorden uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst . Hebben we hiervoor meer tijd nodig , dan brengen wij u hiervan op de hoogte . Stelt u dit niet op prijs , dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling Bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waarbij Broeders Gezondheidswinkel & Biologische Supermarkt  is aangesloten.